Acționariat


STRUCTURA ACȚIONARIATULUI LA DATA DE 20.07.2023 CONFORM REGISTRULUI CONSOLIDAT TRANSMIS DE SC „DEPOZITARUL CENTRAL”

Nr.Crt Nume Acționar Număr Acțiuni Procent (%)
1. INCOMLAC SA 14.920.491 79,2446 %
2. Alți Acționari 3.907.922 20,7554 %
TOTAL 18.828.413 100 %


 
traditional bucovina sa